Jiří Paděra

I.Č.: 699 53 805

prodej výpočetní techniky, příslušenství a spotřebního materiálu

kontakt:

E-mail: obchod.padera@seznam.cz

mobil: 0723 / 151 071 (SMS)